Nauczyciele


NAUCZYCIELE
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli wychowawców i specjalistów, biorących systematycznie udział w warsztatach metodycznych i kursach. Organizują nauczanie i wychowanie uwzględniające indywidualne możliwości dzieci.

Anna Majnusz- dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany mgr pedagogiki, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego, pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych KUL, Studia podyplomowe
z Terapii Pedagogicznej i Diagnozy Społecznej oraz Zarządzanie Oświatą

Sabina Burzyk – nauczyciel dyplomowany ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Pedagogika zintegrowana – Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych, liczne warsztaty dot. metod wspomagania rozwoju dzieci

Anna Krupczyńska– nauczyciel dyplomowany, licencjat w zakresie wychowania przedszkolnego
z muzyką, mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Oligofrenopedagogiki

Marzena Pukocz – nauczyciel kontraktowy z 8 letnim stażem pracy pedagogicznej w przedszkolu, licencjat w zakresie Wychowania Przedszkolnego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Mysłowicach, mgr Wydziału Pedagogiki o Psychologi UŚ, liczne kursy i warsztaty w zakresie wspomagania rozwoju dzieci

Katarzyna Przybylska – nauczyciel dyplomowany, mgr Wychowania Przedszkolnego, ukończone liczne kursy i warsztaty metodyczne, szczególnie dot. Dziecięcej Matematyki, Aktywnego Słuchania Muzyki, zajęć plastycznych i muzycznych

Elżbieta Reimann – nauczyciel dyplomowany, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego, liczne warsztaty metodyczne z zakresu innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Danuta Meus – nauczyciel religii, 5 letnie Studium Teologi dla Świeckich na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej, mgr matematyki GWSP, studia podyplomowe
w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, autyzmu i zespołu Aspergera

Agnieszka Stasiczek– nauczyciel psycholog, mgr Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe: Socjoterapia i profilaktyka w placówkach oświatowych, Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Specjalna Oligofrenopedagogika

Aneta Cygan – pedagog, logopeda, surdologopeda, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej UŚ, studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium, kurs kwalifikacyjny
w  Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM

Marcin Fremel – nauczyciel zajęć ruchowych, mgr Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku, ukończone studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej

Marcin Kniczek – nauczyciel rehabilitant, mgr fizjoterapii, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Izabela Szurgut – nauczyciel języka angielskiego, licencjat filologii angielskiej Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, mgr filozofii,kurs kwalifikacyjny pedagogiczno – metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

Patrycja Wywrocka – nauczyciel zajęć muzyczno – rytmicznych, Akademia Muzyczna- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

<< Lut 2023 >>
PWŚCPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
    No events