Nauczyciele


NAUCZYCIELE
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli wychowawców i specjalistów, biorących systematycznie udział w warsztatach metodycznych i kursach. Organizują nauczanie i wychowanie uwzględniające indywidualne możliwości dzieci.

Anna Majnusz- dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany mgr pedagogiki, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego, pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych KUL, Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Diagnozy Społecznej oraz Zarządzanie Oświatą

Sabina Burzyk – nauczyciel dyplomowany ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Pedagogika zintegrowwana – Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych, liczne warsztaty dot. metod wspomagania rozwoju dzieci

Anna Krupczyńska– nauczyciel dyplomowany, licencjat w zakresie wychowania przedszkolnego z muzyką, mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Oligofrenopedagogiki

Katarzyna Przybylska, nauczyciel dyplomowany, mgr Wychowania Przedszkolnego, ukończone liczne kursy i warsztaty metodyczne, szczególnie dot. Dziecięcej Matematyki, Aktywnego Słuchania Muzyki, zajęć plastycznych i muzycznych

Elżbieta Reimann – nauczyciel dyplomowany, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego, liczne warsztaty metodyczne z zakresu innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Agnieszka Stasiczek– nauczyciel psycholog, magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe: Socjoterapia i profilaktyka w placówkach oświatowych, Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Specjalna Oligofrenopedagogika

Izabela Janik – nauczyciel logopeda, studia podyplomowe z zakresu neurologopedii UŚ,

Aneta Cygan – pedagog, logopeda, surdologopeda, magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej UŚ, studia podyplomowe w Gnieżnieńskiej Szkole Wyższej Milenium, kurs kwalifikacyjny w  Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM

Marcin Fremel – nauczyciel zajęć ruchowych, magister Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, obecnie studia podyplomowe w zakresie Integracji sensomotorycznej

Martyna Kotwasińska – nauczyciel zajęć muzyczno – rytmicznych, Akademia Muzyczna- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

<< Paź 2019 >>
PWŚCPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
    No events