Nauczyciele


NAUCZYCIELE
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli wychowawców i specjalistów, biorących systematycznie udział w warsztatach metodycznych i kursach. Organizują nauczanie i wychowanie uwzględniające indywidualne możliwości dzieci.

Anna Majnusz- dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany mgr pedagogiki, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego, pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych KUL, Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Diagnozy Społecznej oraz Zarządzanie Oświatą

Joanna Jabczyk, nauczyciel mianowany, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego, liczne warsztaty dot. metod wspomagania rozwoju dzieci

Katarzyna Przybylska, nauczyciel dyplomowany, mgr Wychowania Przedszkolnego, ukończone liczne kursy i warsztaty metodyczne, szczególnie dot. Dziecięcej Matematyki, Aktywnego Słuchania Muzyki, zajęć plastycznych i muzycznych

Elżbieta Reimann – nauczyciel dyplomowany, ukończone Studium Wychowania Przedszkolnego, liczne warsztaty metodyczne z zakresu innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Anna Krupczyńska– nauczyciel dyplomowany, licencjat w zakresie wychowania przedszkolnego z muzyką, mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Oligofrenopedagogiki

Aneta Matysik-Nowaknauczyciel mianowany, mgr Zintegrowanego nauczania początkowego i Wychowania przedszkolnego

Ewa Nalepa- nauczyciel kontraktowy, licencjat w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i Edukacji przedszkolnej, magister Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i Wychowania przedszkolnego i Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kornelia Stokłosa- nauczyciel stażysta, mgr Zintegrowanego nauczania początkowego i Wychowania przedszkolnego

Agnieszka Stasiczek– nauczyciel psycholog, magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe: Socjoterapia i profilaktyka w placówkach oświatowych, Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Specjalna Oligofrenopedagogika

Izabela Janik – nauczyciel logopeda, studia podyplomowe z zakresu neurologopedii UŚ,

Marcin Fremel – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, magister Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Martyna Kotwasińska – nauczyciel zajęć muzyczno – rytmicznych, Akademia Muzyczna- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

<< Sie 2019 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
    No events