Informacje dla rodziców


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35 W KATOWICACH
W SPRAWIE KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 35 informuję, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe,
rodzice którzy chcą, aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu
do którego obecnie uczęszcza, składają na rok szkolny 2021/2022:
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
Deklaracja wydawana będzie przez nauczycieli z poszczególnych grup
w dniach 25.02.2021 – 26.02.2021
Odbiór deklaracji należy potwierdzić na liście podpisem rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wypełnioną deklarację należy złożyć nauczycielowi w terminie 1.03.2021 – 4.03.2021
Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie złożenie deklaracji w w/w terminie potraktowane będzie jako wolne miejsce,
na które prowadzona będzie rekrutacja zgodnie z w/w podstawą prawną.
<< Gru 2022 >>
PWŚCPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
    No events