Informacje


Lokalizacja – Przedszkole położone jest w śródmieściu Katowic, niedaleko Urzędu Wojewódzkiego, obok Zespołu Przychodni Specjalistycznych (ul. Powstańców)

Budynek – duża willa z lat 30 XX wieku, wysokie, duże, jasne sale dla każdej grupy, grupa najmłodsza – dwie sale; poza tym sala muzyczna, sala zajęć dodatkowych, kącik komputerowy.

Sala zabaw ruchowych z urządzeniami do zabaw, sprzętem sportowym, materacami.

Duży ogród z placem zabaw, urządzeniami gimnastycznymi, piaskownicą.

Liczba dzieci w przedszkolu – 75

Liczba dzieci w grupie – 25

Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00

Zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia muzyczno – rytmiczne, zajęcia ruchowe –Opieka psychologa i logopedynauczyciela gimnastyki korekcyjnej –współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

Wspomaganie uczenia poprzez stosowanie metod aktywizujących: Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego, Dziecięcą Matematykę, Aktywne słuchanie muzyki. B. Strauss

Kinezjologiczny system kształcenia i terapii przez ruch D. Dziamskiej

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi metod choreoterapii i muzyki z elementami relaksacji.

W ramach zajęć – nauka układów tanecznych do muzyki artystycznej, duża ilość i różnorodność zajęć plastycznych.

Przedszkole otrzymało certyfikat  Śląskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie

Realizacja Innowacji Pedagogicznej “Poznaje Katowice- Przedszkolak w wielkim mieście”

Sukcesy w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych, muzycznych, ekologicznych i sportowych; wysoki poziom przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki szkolnej.

Udział w cyklicznych koncertacmuzycznych, warsztatach plastyczno – muzycznych oraz literackich, teatrzykach, współpraca z Pałacem Młodzieży, Centrum Kultury Katowice, Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej oraz Miejską Biblioteką Publiczną, wyjścia do kina, wycieczki edukacyjne i rekreacyjne.

 


Opłaty:

 

stawka  żywieniowa – III posiłki – 7,00 zł dziennie(śniadanie, obiad podwieczorek)-

podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka w przedszkolu,

opłata stała – 1 zł za każdą dodatkowa godzinę zajęć poza podstawą programową (bezpłatna podstawa programowa od 8.00 do 14.00) – również  podlega zwrotowi za czas nieobecności dziecka w przedszkolu,

zniżki na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola

 

Plik do pobrania - koncepcja pracy przedszkola